Frantisek Skroup

08-12-2016 Muzikant

Componist František Škroup werd op 3 juni 1801 geboren in Osice, Tsjechië. Door gebrek aan werk en uit de noodzaak om voor zijn gezin te zorgen besloot Škroup te emigreren. Zo gebeurde het dat Škroup op uitnodiging van Rotterdam, waar pas een Hoogduitse opera was opgericht, naar Nederland kwam. In Nederland componeerde Škroup een groot aantal werken zoals liederen en koren. Vooral zijn opera ‘De Watergeus’ werd erg populair.

  • Deel: