Zonta 2022

14-11-2022

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest voorkomende schendingen van de mensenrechten en een wereldwijde bedreiging. Het kent geen nationale of culturele grenzen; het vindt plaats thuis, op de werkplek en in de open ruimte, en treft miljoenen vrouwen en meisjes in vredestijd en in conflicten.

De voortdurende inspanningen van Zonta worden gedemonstreerd door talrijke lokale projecten en programma’s en door partnerschappen met de Verenigde Naties en haar agentschappen. Zonta voert impactvolle acties uit om geweld tegen vrouwen en genderongelijkheid te bestrijden.

De Zonta Says NO to Violence Against Women campagne werd gelanceerd in 2012 en is helaas nog altijd nodig. De campagne roept op om lokale, nationale en internationale acties te ondernemen om het maken en uitvoeren van wetten die vrouwen beschermen te beïnvloeden en een eind te maken aan geweld tegen vrouwen. De Vlaggenparade ondersteunt Zonta door haar banieren in aanloop naar en tijdens de 16 Days of Activism (25 November– 10 December 2022) ter beschikking te stellen.

Meer info: zonta.org

  • Deel: