Mentoren op Zuid

05-02-2020

Mentoren op Zuid koppelt leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs aan studentmentoren van Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool en sinds kort ook het ROC Albeda. Gedurende twintig weken begeleidt een klas studenten wekelijks een klas leerlingen. De studenten werken op de school van de leerling één-op-één aan doelen die ze samen hebben geformuleerd. De studentmentor bouwt een band op met zijn leerling en helpt hem met huiswerk, loopbaanoriëntatie, het kiezen van een vervolgstudie of met het ontdekken van zijn eigen talent, waardoor de toekomstkansen van de leerling worden versterkt. Daarmee werken de studenten tegelijk aan hun eigen professionele identiteit: ze ontwikkelen onder andere coachingsvaardigheden en leren werken in een superdiverse samenleving. De studenten worden tijdens het traject begeleid door een docent van hun opleiding, die meegaat naar de school en daar aansluitend aan de mentorbijeenkomst een intervisie bijeenkomst begeleidt. Sinds de start van Mentoren op Zuid hebben duizenden studenten en leerlingen meegedaan met het programma.

  • Deel: